แจ้งเบาะแส

ข้อมูลผู้รับเหมาที่โกงและทิ้งงาน

ชื่อบริษัท: บริษัท ก้าวหน้า คอนส์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ชื่อองค์กร: 109 ศูนย์รับสร้างบ้าน
เลขทะเบียนนิติบุคคล: เลขที่ 0505555006701
ที่อยู่: ที่ตั้ง 7 หมู่ที่ 13 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140
ที่อยู่แบบย้ายไปเรื่อย: 145 หมู่ 11 ต. จำป่าหวาย อ. เมือง จ.พะเยา 56000
กรรมการคนที่1: นาย ณัฐวุฒิ ป้อมทะเล หรือ อาร์ท
กรรมการคนที่2: นางสาว เกศชนก ใจระวัง หรือ นุ้ย
(สำหรับคนนี้ มีหลายชื่อ เกศนก อุปนันท์, katechanok jairawong,
katechanok jairawung, katechanok khamfan, เกศชนก คำฝั้น)
เบอร์โทร1: 088-2699975 เบอร์โทร2: 082-8924335 เบอร์โทร3: 095-5823823
เบอร์โทร4: 090-4937199 เบอร์โทร5: 095-8064300 เบอร์โทร6: 082-1908798
เบอร์โทร7: 081-1675053 เบอร์โทร8: 086-1171735 เบอร์โทร9: 083-3104330
เบอร์โทร10: 089-1910573
เบอร์บ้าน1: 053-816388 เบอร์บ้าน2: 053-124384 เบอร์บ้าน3: 053-124134
Line: 109con
E-mail: 109makehome@gmail.com , 9nhacon@gmail.com และ katechanok.nuy@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/109construction
เว็บไซต์แบบเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆ: 109nhacon.com , 109makehome.com และ 109warehouse.com
เว็บไซต์เก่า: 9nhacon.com
บัญชีธนาคาร1: ธนาคารธนชาต สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 3416019409 ชื่อ ธิติวุฒิ ป้อมทะเล
บัญชีธนาคาร2: ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัสพะเยา เลขที่บัญชี 6980111485 ชื่อ เกศชนก ใจระวัง
บัญชีธนาคาร3: ธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่แยกแม่ต๋ำพะเยา เลขที่บัญชี 0063366668 ชื่อ ศิรินรัตน์ จันที

***บทความต่างๆในเว็บไซต์นี้ ได้สุ่มคำขึ้นมาเพื่อทำระบบ SEO เท่านั้น***

บจก. ก้าวหน้า คอนส์ ไม่ทราบว่าทำยังไงกับผู้รับเหมา อ้างเหตุผลต่างๆ ผู้รับเหมาไม่มีเงิน ไม่ค่อยเข้างาน 095-5823823 ตกเป็นเหยื่อ ผู้รับเหมาได้เงินครบก็ทิ้งงานทันที เป็นผู้รับเหมาเอง มีความคลาดเคลื่อน ของก็ไม่ได้ อ้างเหตุผลต่างๆ โกงเงินมัดจำชื่อ ศิรินรัตน์ จันที

ไม่ซ่อมทีที่แตกร้าว มันได้เงินไปแล้วหนี ไม่ตอบเฟสบุกส์ ค่อนข้างล่าช้า มีผู้รับเหมาช่วง แจ้งไปแล้วก็ไม่สนใจ เราก็เสียหายอยู่ดี 109nhacon.com nooy ให้มาดูมาแก้ ทำไม่เป็นก็ชิ่ง เกศชนก ใจระวัง หรือ นุ้ยผู้รับเหมาทำงานออกนอกลู่นอกทาง

รหัส บทความ
04699368 katechanok.nuy@hotmail.com 090-4937199 ถ้าทำสัญญา เบิกเงินก่อนล่วงหน้
08505201 ของก็ไม่ได้ ไม่รับผิดชอบผลงาน 0891910573 หลีกเลี่ยงการต่อสู้ในชั้นศาล
02424893 พูดจาดีแต่เชื่อถือไม่ค่อยได้ ทำความเสียหายให้ผมไว้มาก ไม่เสร็จตามสัญญา ไม่มีสัจจะในหมู่โจร
07431776 เป็นประจำ ผู้รับเหมาที่ทิ้งงาน จ่ายงวดสุดท้าย หรือทำไม่เป็น
04059849 มีงวดงานที่ตกหล่น จ่ายเงินให้แก้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาเปลี่ยนทีมช่าง ช่างแย่ช่วยเหยียบ
0783277 พันทิพ ไม่ตอบเฟส คนคุมงานไม่เข้ามาคุม เอางินมาจ่ายช่างชุ่ยๆ
08279325 ผู้รับเหมาคนนี้ ไม่ตอบ facebook กลเม็ดกลโกง กระทู้ชายคาพันทิป
0945845 หาคนมาทำเอาเอง 086-1171735 ชอบอ้างว่าเงินไม่พอ ไม่พอใจก็ชิ่ง
01258584 โทรไปไม่รับสาย 095-582-3823 สัญญาจ้าง 053-816388
0933619 ต้องยอมเจ็บ 081-167-5053 ชายคา 109warehouse.com
09727765 วัสดุไม่ตรงตามที่ตกลง ผนังแตกร้าว ปล่อยให้เจ้าของบ้านหาช่าง ให้มาดูมาแก้
05076022 เสร็จตามกำหนด ผู้รับเหมาทิ้งงานไปเลย เสร็จตามกำหนด อ้างเหตุผลต่างๆ
02854214 ต้องยอมเจ็บ ทำไม่ได้ตามที่คุย nooy รับปากจะมาทำก็ไม่มาทำ
07064026 katechanok jairawung ปล่อยให้ลูกน้องทำไปเรื่อย ไม่ชัดเจน คิดจะโกงงาน
02802380 ไม่ตอบโทรศัพท์ มีปัญหาหลายอย่าง 081-167-5053 ผลงานการต่อเติมก็ซุ่ย
01896100 อ้างเหตุผลต่างๆมากมาย ปัญหาที่เจอ ไม่หนีแต่ไม่ทำ หาช่างใหม่ดีกว่า
06621985 เลขที่บัญชี 6980111485 7 หมู่ที่ 13 ต.ท่าวังตาล คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ เกิดการฟ้องร้อง
01690680 ชายคา ผู้รับเหมารายนี้ทิ้งงาน ต้องจ้างช่างเข้ามาแก้ไข ที่ไหนได้
06026060 พอทำไป ทำไป ณัฐวุฒิ ป้อมทะเล 109makehome@gmail.com เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเก่ง
08631915 ผลงานการต่อเติมก็ซุ่ย ทำอะไรได้บ้าง 089-191-0573 ผมโดนมาแล้ว
04590868 วัสดุก่อสร้างไม่ตรง 089-191-0573 จ่ายงวดสุดท้าย ตัดสายทิ้ง
08844079 ผู้รับเหมาที่ทิ้งงาน เกิดความเสียหาย คนคุมงานไม่เข้ามาคุม แต่ทำแล้วไม่ได้งาน
01908605 อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ไม่เคยเป็นไปตามสัญญาจ้าง จะเลิกจ้าง ตกเป็นเหยื่อ
05578614 ประเภทดึงเงินไม่มีสาเหตุ 0882699975 ทั้งงานฝ้า มีงวดงานที่ตกหล่น
09875168 หรือสัญญา มีผู้รับเหมาช่วง 109nhacon.com ไม่มีคนคุมงาน
01348913 ปลูกบ้านคิดให้ดี ปัญหาที่เจอ การโกง ระวังด้วยอย่าไปจ้าง
03458106 ช่างรับเหมาต้องซิ่ง ไม่มีสัจจะในหมู่โจร ผู้รับเหมาที่ทิ้งงาน คนงานอาจโกง
06508490 วัสดุก่อสร้างไม่ตรง นาย ณัฐวุฒิ หรือ อาร์ท จ่ายเงินให้แก้ผู้รับเหมา เป็นประจำ
0542404 โทรไปไม่รับสาย 090-493-7199 ไม่มีการตรวจสอบ 0861171735
04186475 หาคนมาทำเอาเอง มีรอยต่อตัวบ้าน มันก็ชิ่ง พฤติกรรมเลว
04643565 ทำงานช้า ปัญหาที่เจอ ช่วงก่อสร้าง เลยชะล่าใจ
04485805 ชอบอ้างเหตุผล ต้องตามแก้ตลอด รับปากจะมาทำก็ไม่มาทำ มุงหลังคาก็ยังผิด
08413845 คิดจะโกงงาน แจ้งเตือนด้วย ให้มาดูมาแก้ 145 หมู่ 11 ต. จำป่าหวาย
08492122 รับเงินแล้วหนี ทำงานชุ่ยมาก อ. เมือง จ.พะเยา ผู้ว่าจ้างเสียเปรียบ
03321167 นายจ้างใจอ่อนยอม จับระดับจับฉากไม่ดี ไม่มีคนคุมงาน พันทิป
0142831 วัสดุไม่ตรงตามที่ตกลง เราก็โดนมา โกงวัสดุก่อสร้าง ฝีมือไม่ดีรู้ไม่จริง
09962255 ผู้รับเหมาคนนี้ พลิกลิ้นแก้ตัวไปเรื่อย 0904937199 ตอนนี้ยังไม่เสร็จ
05042774 สัญญาไม่ชัดเจน 0821908798 เกิดความเสียหายกับผู้บริโภค ชอบอ้างเหตุผล
09822141 ให้แก้ตั้งหลายครั้ง ช่างชุ่ยช่วยแชร์ หลอกให้เจ้าของบ้านเร่งจ่าย ขอให้ระวังด้วย
08133175 ไม่พอใจก็ชิ่ง ไม่ตอบโทรศัพท์ พันทิป มันก็ชิ่ง
08834931 บริษัทไม่รับผิดชอบ หากินบนความลำบากคนอื่น เสียเงินแล้วต้องมาเสียใจอีก 090-493-7199
04235448 เจ้าของบ้านต้องนั่งกลุ้มใจ ธิติวุฒิ ป้อมทะเล เป็นประจำ มูลค่าเสียหายล้านกว่าบาท
01544056 งานไม่เสร็จ เอางินมาจ่ายช่างชุ่ยๆ ติดต่อยาก สงสารคนงาน
02613888 ถ้าทำสัญญา บริษัท ก้าวหน้า คอนส์ 090-493-7199 วัสดุไม่ตรงตามที่ตกลง
03299329 เจอแบบนี้ อ้างทำงานไม่ได้ ไม่รับผิดชอบงาน ความเสี่ยงได้โดนโกงเยอะ
01489410 ไม่หนีแต่ไม่ทำ 089-191-0573 095-806-4300 เป็นภัยแก่คนอื่น
03681925 ทิ้งงานในที่สุด ผู้รับเหมาไม่มีเงิน ย้ายบ้านหนีก็มี ต้องตามแก้ตลอด
08227899 พฤติกรรมเลว จะมาวันนั้นวันนี้ บริหารงานได้แย่มาก ทิ้งงานในที่สุด
05824654 0958064300 ผู้รับเหมาทิ้งงาน www.109construction ผู้รับเหมาเปลี่ยนทีมช่าง
09563412 ผมให้เวลาพอสมควรแล้ว 0828924335 บอกว่าช่างไม่มีเงิน ไม่ค่อยเข้างาน
0550810 กลเม็ดกลโกง แก้งหลอกลวงทาง Internet ช่างเอาเปรียบช่วยประจาน 0811675053
07397153 หาคนมาทำเอาเอง 08-2190-8798 ลอยหน้าลอยตา ไม่ตรงตามแบบ
05071226 katechanok.nuy@hotmail.com สัญญาคลุมเครือ 08-2190-8798 คิดจะโกงงาน
07118304 สุดท้ายก็ทิ้งงาน บจก. ก้าวหน้า คอนส์ ก็ขู่จะฟ้องเรา สรุปยังไม่เห็นหัว
06492606 วัสดุก่อสร้างไม่ตรง เงินที่เหลือครับ ช่างชุ่ยช่วยแชร์ ให้มาดูมาแก้
05872732 พอทำไป ทำไป 081-1675053 ไม่รับผิดชอบ 0861171735
04396425 ไม่ตอบ line มีผู้รับเหมาหลัก ต้องตามแก้ตลอด katechanok.nuy@hotmail.com
04861449 ปัญหาและป้องกันผู้รับเหมาโกง งานก่อสร้างมีปัญหามากมาย หากินบนความลำบากคนอื่น บอกว่าช่างไม่มีเงิน
0400777 จะเลิกจ้าง ไม่รับผิดชอบ โกงวัสดุ มันดันกลับติดเงินช่าง
08850967 ช่างมาทวงค่าแรง ผู้รับเหมาทำงานออกนอกลู่นอกทาง แต่วาจาน่าเห็นใจ เสนอราคาถูกๆ
02160401 ไม่ควรใจอ่อน มันได้เงินไปแล้วหนี ไม่ค่อยเข้างาน ต้องจ้างช่างเข้ามาแก้ไข
0472337 มีปัญหาหลายอย่าง 109warehouse.com 109 ศูนย์รับสร้างบ้าน มีผู้รับเหมาช่วง
04497680 ส่วนมากช่างแบบนี้ หลอกให้เจ้าของบ้านเร่งจ่าย เก็บงานปูนไม่เรียบร้อย เลขที่บัญชี 6980111485
04403247 หลีกเลี่ยงการต่อสู้ในชั้นศาล จ่ายเงินให้แก้ผู้รับเหมา ต้องประจาน ผู้รับเหมาที่โกงและทิ้งงาน
05976671 086-117-1735 เงินที่เบิกจ่ายไป ต้องตามแก้ตลอด ไม่ตรงตามแบบ
03164736 ทั้งพื้นร้าว ส่งผลให้ฝ้าพัง ให้แก้ตั้งหลายครั้ง katechanok jairawong
03657600 ทำบ้านกับมันมาเป็นปี ต้องยอมเจ็บ ปล่อยให้เจ้าของบ้านหาช่าง จ่ายค่าคนงาน
02545106 เหนื่อยเลยครับ ผู้รับเหมาไม่มีผลงานชัดเจน ปวดหัวตลอด ผู้รับเหมาเปลี่ยนทีมช่าง
05995040 ไม่ควรใจอ่อน ระวังด้วยอย่าไปจ้าง ล้านกว่าบาท กระทู้ pantip
07218477 ถ้าทำสัญญา ผู้รับเหมารายนี้ทิ้งงาน งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ พูดจาหว่านล้อม
03343723 แย่เลยเราเสียเงินสองต่อ ไม่ตอบ facebook จ่ายเงินให้แก้ผู้รับเหมา www.109construction
06708943 ผู้รับเหมาเปลี่ยนทีมช่าง นางสาว เกศชนก ใจระวัง 082-190-8798 แถมหาย
06069654 ชอบอ้างว่าเงินไม่พอ 109makehome@gmail.com ไม่ซ่อมที่เสีย พฤติกรรมเลว
03820233 มันได้เงินไปแล้วหนี ช่างมือใหม่ ต้องจ้างช่างเข้ามาแก้ไข พูดจาหว่านล้อม
06376879 ทาสีเหล็กไม่เรียบร้อย วัสดุก่อสร้างห่วย ทั้งพื้นร้าว น้อยคนที่จะเลือกฟ้องร้อง
02681693 www.109nhacon.com เลขที่บัญชี 6980111485 109construction ไม่แก้ไข
07833971 จะเลิกจ้าง นางสาว เกศชนก ใจระวัง หลีกเลี่ยงการต่อสู้ในชั้นศาล มาบ้างไม่มาบ้าง
09402910 ไม่เคยสร้างบ้านเสร็จ ต้องระวัง!!! เลิกงานไว katechanok jairawong
08099771 ชอบอ้างว่าเงินไม่พอ กลเม็ดกลโกง ตัดชิ้นงานผิดหมด ธิติวุฒิ ป้อมทะเล
04172884 เลขที่บัญชี 6980111485 ช่างเอาเปรียบช่วยประจาน ไม่เป็นไปตามแผน โกงเงินมัดจำ
0732332 เลขที่บัญชี 3416019409 053816388 109warehouse.com อ. เมือง จ.พะเยา
02925868 แต่วาจาน่าเห็นใจ เงินที่เบิกจ่ายไป ติดต่อไม่ได้ ทั้งผนังร้าว
03256177 หลีกเลี่ยงการต่อสู้ในชั้นศาล กระทู้ pantip 081-1675053 เพื่อให้ได้งาน
06907876 จ่ายค่าคนงาน ไม่ควรใจอ่อน อ. เมือง จ.พะเยา เกิดความเสียหายกับผู้บริโภค
04019580 ทั้งพื้นร้าว บอกว่าช่างไม่มีเงิน หรือทำไม่เป็น ช่างแย่ช่วยเหยียบ
04039866 โกงวัสดุ 081-1675053 สร้างบ้านไม่เสร็จสักหลัง ชื่อ ศิรินรัตน์ จันที
06986477 ไม่ชัดเจน มุงหลังคาก็ยังผิด ขอให้ระวังด้วย ช่างชุ่ยช่วยแชร์
05320976 ผู้รับเหมาทำงานออกนอกลู่นอกทาง ฝนตกหลังคารั่ว ต้องตามแก้ตลอด ไม่หนีแต่ไม่ทำ
06568904 วัสดุก่อสร้างไม่ตรง ไม่มีคนคุมงาน เราก็เสียหายอยู่ดี ประเภทดึงเงินไม่มีสาเหตุ
05508480 ต้องดูที่ข้อตกลง เสร็จตามกำหนด สัญญาจ้าง ไม่ตอบเฟส
03966841 มีการเบิกจ่ายที่หนักเกินไป 0904937199 109 ศูนย์รับสร้างบ้าน บริหารงานได้แย่มาก
04935848 เป็นประจำ นุ้ย เบิกเงินก่อนล่วงหน้ วัสดุไม่ตรงตามที่ตกลง
08524942 ทำงานชุ่ยมาก ตัวเองได้เปรียบ ตัดชิ้นงานผิดหมด เกศชนก ใจระวัง หรือ นุ้ย
08802698 วัสดุก่อสร้างห่วย ตอนนี้ยังไม่เสร็จ ให้มาดูมาแก้ หนี ทิ้งงานไป
08201831 ผมโดนมาแล้ว ฝากไว้เตือนครับ รับปากจะมาทำก็ไม่มาทำ เจ้าของบ้านต้องนั่งกลุ้มใจ
04614259 เลขที่บัญชี 0063366668 ทำบ้านกับมันมาเป็นปี พลาดอย่างแรง ไม่ตอบเฟสบุกส์
04233768 เราก็โดนมา ไม่ชัดเจน พูดจาหว่านล้อม ทั้งผนังร้าว
03339098 มีงวดงานที่ตกหล่น ไม่ตอบโทรศัพท์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ ส่งผลให้ฝ้าพัง
07757417 ล้านกว่าบาท 109makehome@gmail.com ไม่ตอบ inbox เกศชนก ใจระวัง หรือ นุ้ย
02510767 ปัญหาที่เจอ ช่างแย่ช่วยเหยียบ 0958064300 มีผู้รับเหมาช่วง
<<   <   ...  16940  |  16941  |  16942  |  16943  |  16944   ...   >  >>